Informacje techniczne

Projekt graficzny do druku

Podstawą zlecenia obejmującego stworzenie projektu graficznego, jest projekt do druku umożliwiający wykonanie powielenia na określonym medium, czyli taki który jest finalnie poddany specjalistycznej obróbce graficznej. W przypadku nie dostarczenia przez Klienta własnych wytycznych druku, plik przygotowywany jest według standardowych wytycznych stosowanych na co dzień w naszym studio.

Projekt źródłowy

Pliki źródłowe projektów graficznych nie są tożsame z projektem do druku. Plik źródłowy jest plikiem w pełni edytowalnym przy użyciu odpowiedniego programu, w którym został wykonany. Pliki źródłowe nie są bezpłatnie udostępniane w ramach usługi projektowania, istnieje możliwość ich nabycia wyłącznie za dodatkową opłatą. Projekty jednostronicowe – 400 zł netto, projekty wielostronicowe do 10 str. – 800 zł netto, projekty wielostronicowe powyżej 10 str. – 1600 zł netto. Sprzedaż projektu źródłowego nie obejmuje przekazania czcionek użytych w projekcie, a jedynie wskazanie ich nazw. Klient powinien we własnym zakresie pobrać (w przypadku czcionek na licencji darmowej), bądź zakupić je (w przypadku czcionek komercyjnych).

Więcej informacji na temat różnic oraz specyfiki projektów źródłowych oraz do druk przeczytasz w artykule – Projekt do druku, a projekt źródłowy

Zdjęcia na potrzeby projektu graficznego

Cena projektu graficznego nie obejmuje kosztu zakupu zdjęć na potrzeby projektu. Zakup zdjęć jest opcją w przypadku braku możliwości dostarczenia odpowiednich zdjęć przez klienta. Zakup zdjęć do projektu następuje po przedstawieniu kosztorysu oraz akceptacji Klienta.
Więcej na temat zakupu zdjęć oraz banków zdjęć (stock’ów) – Banki zdjęć

Strona internetowa, domena, hosting

Cena projektu oraz wykonania strony internetowej nie obejmuje rejestracji domeny (adresu internetowego strony) oraz hostingu (utrzymania strony internetowej na serwerze). Zlecenie może być rozszerzone również o te elementy, wówczas zarejestrujemy za Ciebie domenę oraz uruchomimy i skonfigurujemy indywidualne konto hostingowe oparte na naszych zasobach. W przypadku braku własnego konta hostingowego zachęcamy do skorzystania z jednego z naszych planów hostingowych.
Więcej na temat hostingu i planów hostingowych – Hosting.

Praca w rozliczeniu godzinnym

Niektóre prace o charakterze powtarzalnym, niewymagające pracy twórczej / koncepcyjnej mogą być rozliczone wg stawki godzinowej.
Godzina pracy grafika, programisty – 50 zł netto (każda rozpoczęta godzina).
Godzina pracy grafika, programisty z Klientem – 100 zł netto (każda rozpoczęta godzina).